Grupper for traumatiserede flygtningebørn

Foreningen Bedre Psykiatri har grupper for traumatiserede flygtningebørn. Grupperne ledes af professionelle psykologer men er gratis at deltage i. Det er et krav at forældrene kan tale engelsk, fordi de skal kunne være i dialog med psykologen om, hvad der foregår.

Hvis du vil vide mere, så kontakt:
Lisbeth Larsen
Tlf.: 51 86 53 22
E-mail: larsen@munkager.dk