Åben juridisk rådgivning for flygtninge

Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning kan hjælpe med at besvare spørgsmål om f.eks. familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik og andre juridiske eller sociale anliggender. Rådgivningen er bemandet med socialrådgivere, jurister og psykologer, der alle arbejder på frivillig basis. De frivillige rådgivere har tavshedspligt.

Vi låner lokaler på Sprogcentret, men rådgivningen er åben for alle, også dem, der ikke går på Sprogcentret.

Kontakt os
Sprogcenter Aalborg (ved Studiecentret på 1. sal)
Strandvejen 35 B
9000 Aalborg
Tlf.: 28 90 15 03
E-mail: raadgivning.aalborg@drc.dk
Åben tirsdag kl. 17.30-19.30