Home Kontakt foreningerne Bydelsmødre

Bydelsmødre

0
Bydelsmødre

Gennem stærke relationer baseret på viden, identifikation og fortrolighed arbejder Bydelsmødre for, at kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i svære livssituationer får håb og handlekraft til at skabe den tilværelse de ønsker for dem selv, deres familie og børn.
Bydelsmødre skaber stærke fællesskaber og baner vej for de kvinder, det offentlige ikke kan nå. Det gør de ved at bygge bro mellem kvinderne og kommunens og lokalsamfundets tilbud, ved at skabe lokale fællesskaber og ved at etablere netværk på tværs af civilsamfund, det offentlige og den private sektor.
Gennem Bydelsmødre-indsatsen bliver Bydelsmødrenes ressourcer og kompetencer synliggjort og derved bliver forståelsen af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund nuanceret.

Bydelsmødrenes Landsorganisation stiller en ”franchise-lignende” pakke gratis til rådighed for interesserede, som ønsker Bydelsmødre i deres by eller bydel. Formålet er at gøre det nemmere at starte nye Bydelsmødre-grupper og at udvikle og forankre dem.

Læs mere: http://bydelsmor.dk/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here