Frivillig værge for uledsagede mindreårige flygtninge

Børn og unge under 18 år, der er i Danmark uden deres forældre skal have tilknyttet en midlertidig forældremyndighedsindehaver, der kan varetage deres tarv og rettigheder.
Som værge får du ansvaret for, at den unge bliver hørt, så alle beslutninger bliver truffet til unges bedste.
Kommunen har forsørgelsespligten og skal sikre bolig, pædagogisk støtte og tilbyde skole/praktik.
Juridisk ophører værge-rollen, når den unge fylder 18. år, men ofte varer relationen ved, og vi har erfaring for, at den støtte, den unge unge får derefter, har afgørende betydning for hvordan den han/hun klarer overgangen til voksenlivet.
Røde Kors tilbyder løbende kurser og vejledning i opgaverne.

Vil du være værge eller bare vide mere, så kontakt Helle Schou i Røde Kors, Aalborg:

Tlf.: 26 70 48 05
E-mail: mfi@rodekors-aalborg.dk