Fritidspuljen

Fritids- og foreningslivet er en introduktion til fantastiske fællesskaber og en kilde til varige venskaber. Derfor støtter Fritidspuljen organiseret holddeltagelse i idræt og kultur, som f.eks. fodbold, spejder, svømning, musik og billedkunst.

Fritidspuljen udsteder værdibeviser på op til 1000 kroner per kalenderår til børn med flygtningebaggrund. Værdibeviserne kan indløses til kontingenter i lokale foreninger. Værdibeviserne sendes elektronisk til barnets forældre, som videresender det til den forening, hvor barnet ønsker at deltage i en fritidsaktivitet.

Fritidspuljen giver støtte til:
– børn i alderen 0-18 år fra flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre modtager integrationsydelse
– uledsagede flygtningebørn

Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10.00-15.00.

Læs mere og søg om tilskud her.