Oversigt over steder hvor man kan få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter og gratis mad og tøj.

DGI – tilskud til idrætsaktiviteter

Individuel støtte til børn og unge af vanskeligt stillede forældre samt til voksne flygtninge eller asylsøgere,  hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for...

Foodbank Aalborg

Gratis uddeling af overskudsmad, primært frugt og grønt og i begrænsede mængder også kød og brød. En pose mad pr. familie, medbring selv en...

Fritidspuljen

Fritidspuljen støtter deltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter. Foreningsaktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som fodbold, spejder, drama og musik. Fritidspuljen giver støtte...

Gratis babypakke fra Mødrehjælpen

I butikken i Danmarksgade laves der babypakker indeholdende basistøj, bleer, D-vitamin og andet udstyr, som er nødvendigt i den første tid med et spædbarn. Babypakkerne...

Gratis kontingent FDF

FDF tilbyder fripladser (kontingentfritagelse) til flygtningebørn, der hindres adgang til et aktivt foreningsliv som en følge af stramningerne på flygtningeområdet. Dette gælder foreløbig til...

Gratis overskudsmad

Foreningen Nordjysk Fødevareoverskud uddeler mad til socialt udsatte borgere for et gebyr på 20 kr. Du kan få lækkert brød, frugt og grøntsager med...

Penge til flybilletter, familiesammenføring

Refugees Welcome yder en støtte på 1000 kr pr barn, når en herboende flygtning på integrationsydelse får tilladelse til familiesammenføring.som har fået tilladelse til...

SIFA – tilskud til idrætsaktiviteter

PULJEN ER MIDLERTIDLIGT LUKKET. SIFA (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Aalborg) har en pulje med hjælp til betaling af kontingent og det nødvendige sportsudstyr - det...

Tilskud til fritidsaktiviteter, idræt og kultur

BROEN Aalborg yder tilskud til at børn i alderen 5-17 år kan deltage i at dyrke sport og fritidsinteresser i lokale foreninger og andre kulturelle...

Tilskud til sportsaktiviteter

Idrætsaktiviteter for flygtninge - Get2Sport for all Alle DIF’s foreninger, der har indsatser målrettet flygtninge, har mulighed for at søge tilskud til påklædning, sportsudstyr, transportomkostninger,...

NYHEDER