Oversigt over steder hvor man kan få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter og gratis mad og tøj.

DGI – tilskud til idrætsaktiviteter

0
Individuel støtte til børn og unge af vanskeligt stillede forældre samt til voksne flygtninge eller asylsøgere,  hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for...

Foodbank Aalborg

0
Gratis uddeling af overskudsmad, primært frugt og grønt og i begrænsede mængder også kød og brød. En pose mad pr. familie, medbring selv en...

Fritidspuljen

0
Fritidspuljen støtter deltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter. Foreningsaktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som fodbold, spejder, drama og musik. Fritidspuljen giver støtte...

Gratis babypakke fra Mødrehjælpen

0
I butikken i Danmarksgade laves der babypakker indeholdende basistøj, bleer, D-vitamin og andet udstyr, som er nødvendigt i den første tid med et spædbarn. Babypakkerne...

Gratis kontingent FDF

0
FDF tilbyder fripladser (kontingentfritagelse) til flygtningebørn, der hindres adgang til et aktivt foreningsliv som en følge af stramningerne på flygtningeområdet. Dette gælder foreløbig til...

Gratis overskudsmad

0
Foreningen Nordjysk Fødevareoverskud uddeler mad til socialt udsatte borgere for et gebyr på 20 kr. Du kan få lækkert brød, frugt og grøntsager med...

Penge til flybilletter, familiesammenføring

0
Refugees Welcome yder en støtte på 1000 kr pr barn, når en herboende flygtning på integrationsydelse får tilladelse til familiesammenføring.som har fået tilladelse til...

SIFA – tilskud til idrætsaktiviteter

0
PULJEN ER MIDLERTIDLIGT LUKKET. SIFA (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Aalborg) har en pulje med hjælp til betaling af kontingent og det nødvendige sportsudstyr - det...

Tilskud til fritidsaktiviteter, idræt og kultur

0
BROEN Aalborg yder tilskud til at børn i alderen 5-17 år kan deltage i at dyrke sport og fritidsinteresser i lokale foreninger og andre kulturelle...

Tilskud til sportsaktiviteter

0
Idrætsaktiviteter for flygtninge - Get2Sport for all Alle DIF’s foreninger, der har indsatser målrettet flygtninge, har mulighed for at søge tilskud til påklædning, sportsudstyr, transportomkostninger,...

NYHEDER