Oversigt over rådgivninger for flygtninge og indvandrere. Rådgivningerne er åbne for alle, gratis at bruge, og de frivillige rådgivere har tavshedspligt.

Åben juridisk rådgivning

Legal Aid - Retshjælp i Danmark tilbyder gratis og anonym rådgivning inden for en lang række forskellige juridiske sagsområder som eksempelvis socialret, inkasso, lejeret,...

Åben juridisk rådgivning for flygtninge

Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning kan hjælpe med at besvare spørgsmål om f.eks. familiesammenføring, opholdstilladelse, integrationsloven, lov om aktiv socialpolitik og andre juridiske eller sociale anliggender. Rådgivningen er bemandet med socialrådgivere, jurister og psykologer,...

Åben retshjælp for udlændinge

Udlændingeretshjælpen hjælper med udfyldelse af ansøgninger om familiesammenføring, opholdstilladelse, statsborgerskab, visum og lign. Vi tilbyder ydermere rådgivning på omkring 15 forskellige udenlandske sprog, såsom...

Advice – Refugees Welcome

Are you looking for answers to a question, or explanation of how things work? We give general advice...

En Tryg Fødsel – Mødrehjælpens Rådgivning

Er du gravid og har du flygtningebaggrund kan du få hjælp og støtte gennem mødrehjælpen. Du kan få rådgivningssamtaler og få en frivillig følgeven,...

Frivillig værge for uledsagede mindreårige flygtninge

Børn og unge under 18 år, der er i Danmark uden deres forældre skal have tilknyttet en midlertidig forældremyndighedsindehaver, der kan varetage deres tarv...

Grupper for traumatiserede flygtningebørn

Foreningen Bedre Psykiatri har grupper for traumatiserede flygtningebørn. Grupperne ledes af professionelle psykologer men er gratis at deltage i. Det er et krav at...

Jobklub

I Jobklubben kan du få hjælp til at lave et CV, skrive ansøgninger og få gode råd til, hvordan man forbereder sig på en...

Medborgerhjælp / Hverdagsrådgivning

Her kan man få hjælp til almindelige hverdagsting og kontakt til offentlige myndigheder. Det kan være hjælp til at læse breve fra kommunen, forny pas...

Råd og vejledning i Aalborg Øst

Har du brug for et godt råd, en forklaring eller andet, så henvend dig på Trekanten Bibliotek og Kulturhus. Der er medarbejdere i kulturhuset...

Rådgivning til handicappede og deres familier

Netværket Dobbeltminoriteter hjælper handicappede og deres familier med rettigheder, sygdomsforståelse og netværk. I Aalborg består består netværket af Danske Handicaporganisationer, FrivilligAalborg (en del af Dansk...

NYHEDER